“ขั้นนำ” วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ชั้น 5

ประถมปลาย..เราเรียนกันอย่างไร
เนื้อหามีความยาก ซับซ้อน แค่ไหน
คุณครูมีการสอนอย่างไร
เพื่อให้เด็กไปถึงเป้าหมายที่คุณครูตั้งไว้

พาไปชมกระบวนการเรียนรู้ในขั้นแรกที่เรียกว่า “ขั้นนำ” เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการตั้งคำถามชวนคิด กระตุ้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการหาคำตอบ ก่อนนำไปสู่การสอนเนื้อหาแบบเข้มข้น

ในวิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ระดับชั้น 5 สอนโดยคุณครูวิสาขา ข่าทิพย์พาที ตอน วัฏจักรของน้ำกับแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เกิดที่ราบและดินลักษณะต่าง ๆ ความหมายของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ตลอดคาบเรียนจะได้ยินการโต้ตอบของทั้งคุณครู และลูกศิษย์ตลอดเวลา เมื่อตัวผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงคอยรับความรู้ที่คุณครูให้อยู่ฝ่ายเดียว แต่ได้คิด วิเคราะห์โดยใช้ความรู้ที่สะสมมา จึงไม่ยากเลยที่จะทำให้เด็กๆ เข้าใจได้แบบไม่มีวันลืม มากกว่าความรู้คือการสอนกระบวนการคิด

#HBLC2564

#สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียน

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564