ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการจากไปของคุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา ที่จากไปอย่างสงบก่อนรุ่งอรุณของเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 05.09 น. ครูใหม่จะอยู่ในความทรงจำของคุณครู บุคลากร โรงเรียนเพลินพัฒนา เพื่อระลึกถึงและสืบทอดเจตนารมย์
“ครูเพื่อศิษย์” สืบไป

“ ขอแสดงความอาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของครูใหม่ ผู้บุกเบิกสร้างเพลินพัฒนามาตั้งแต่วันแรก ร่วมเคียงข้างกับคู่ชีวิต-ครูปาด และพี่ๆน้องๆ ชาวเพลินฯ ทุกคน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ที่เราสัมผัสได้ตลอดเวลา จนถึงวินาทีสุดท้ายครูใหม่ทำให้เราเข้าใจ เห็นจริงว่า “ครูที่มีอยู่จริง นักการศึกษาที่มีอยู่จริง” นั้นเป็นอย่างไรครูใหม่ทำให้เราเห็นด้วยว่า มนุษย์ที่มีจิตเมตตาอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน และซื่อตรงต่อเป้าหมายชีวิตตนนั้นคิด-ทำ-เป็น-อยู่อย่างไรขอให้จิตวิญญาณสูงส่งนี้อยู่ กับเพลินพัฒนา และพัฒนาชุมชุนแห่งนี้ตลอดไป แม้ร่างกายครูใหม่ จะสูญสลายไปแล้วก็ตาม…ด้วยความเคารพรักยิ่ง ”

คุณสุภาวดี หาญเมธี
ประธานคณะกรรมการ บริษัทเพลินพัฒน์ จำกัด
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา

ตลอดอายุงาน 19 ปี 11 เดือน 9 วัน คุณครูใหม่เป็นคุณครูอาวุโสตัวอย่างที่เป็นเสาหลักหนึ่งของโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ทุ่มเทด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูตั้งแต่วันแรก ตราบจนวินาทีสุดท้าย ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่คุณครูใหม่ได้ทำมา ได้นำพาคุณครูใหม่ไปสู่สุขคติด้วยครับ “

คุณทนง โชติสรยุทธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา

“เปลี่ยนกระบวนทัศน์ พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา”

ภาพบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรม ครูใหม่ คุณครูวิมลศรี ศุษิลวรณ์

เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๕ วัดมกุฏกษัตริยาราม

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕