ขอแสดงความยินดีกับ “Rambler” โดยศิษย์เก่าเพลินพัฒนาและเพื่อนๆ

ขอแสดงความยินดีกับ “Rambler” โดยศิษย์เก่าเพลินพัฒนาและเพื่อน ๆ กับทุนสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, NIA : National Innovation Agency, Thailand and KX Knowledge Xchange เพื่อพิสูจน์แนวคิดของธุรกิจ รวมถึงการทดสอบตลาดและการพัฒนาต้นแบบจากทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ramblerorganic.com/post/rambler-receives-1-5-million-baht-in-funding-from-ted-fund

.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565