ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

  • วันที่ 10 สิงหาคม 2564
  • เวลา 18.00-21.00 น.
  • วิทยากร : ทีม Rambler (ศิษย์เก่าเพลินพัฒนาและเพื่อน)

ชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรตที่ 21 และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภค และขับเคลื่อนองค์กร ภาคสังคมที่ใช้แก้ไขปัญหาสังคม ตลอดจนใช้เพื่อออกแบบและวางแผนชีวิตตัวเองอย่างเป็นระบบ

มาร่วมรับฟังแนวคิดของคนรุ่นใหม่กันนะคะ ด่วนรับจำนวนจำกัด !!

ล่าสุด Rambler ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
TFF Challenge หรือ The world’s largest and most diverse agri-food-tech innovation challenge เป็นการแข่งขันธุรกิจระดับโลกโดยเน้นด้านนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาหาร จัดขึ้นโดย Thought For Food ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนสตาร์ทอัพที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านอาหารและการเกษตร

สำหรับปี 2021 นี้ มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 5,000 คน 1,400 ทีม จาก 120 ประเทศทั่วโลก โดยในรอบ Finalist จะคัดเหลือเพียงแค่ 10 ทีม โดย Rambler คือ 1 ใน 10 นี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/plearnpattanapptn/posts/4225224880833593

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564