ก้าวแรกของน้องเตรียมอนุบาล ภาคฉันทะ 2565

10 สัปดาห์ในการเรียนรู้ตลอดภาคฉันทะของน้องเล็กเตรียมอนุบาล หนูช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ร่างกายค่อยๆ เติบโต หนูได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อต่างๆ ทุกวัน ได้วิ่ง ได้กระโดด ได้ฝึกการทรงตัว ได้เล่นสนุกๆ .. การเล่นคืองานของหนู

ร่างกายที่แข็งแรงมาพร้อมกับจิตใจที่มั่นคง หนูได้ฝึกการรอคอย หนูแยกห่างจากคุณพ่อ คุณแม่ได้บ้างแล้ว หลายสัปดาห์มานี้หนูไม่ร้องไห้แล้วและหนูก็ยังอยู่ในกติกาที่คุณครูบอกด้วยนะ

กายพร้อม…ใจพร้อม… การเรียนรู้ก็เป็นเรื่องสนุก อยากมาโรงเรียนในภาค “วิริยะ” แล้ว

ระหว่างอยู่บ้านคุณพ่อ คุณแม่ อย่าลืมฝึกทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่องนะคะ แล้วพบกันในภาควิริยะ 1 ส.ค. 65 นี้ค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565