กิจกรรมแยกขยะ “แพขยะยักษ์ทะเลแปซิฟิก” ชั้นอนุบาล2

“แพขยะยักษ์ทะเลแปซิฟิก” วิดีโอความรู้ที่คุณครูชวนเด็กๆ ชั้น อ.2 รับชมก่อนตั้งคำถามชวนคิด

.

เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร เกิดอะไรขึ้นกับ ขวด ถุง หลอด แพขยะยักษ์เกิดจากอะไร ใครได้รับผลกระทบจากแพขยะยักษ์บ้าง…

.

คุณครูชักชวนเด็กๆ พูดคุยถึงผลกระทบจากการทิ้งขยะว่าสุดท้ายแล้วขยะที่ทิ้งไปนั้นจะกลับมาทำร้ายตัวเรา เช่น ทำให้โลกร้อนขึ้น แล้วถ้าเราไม่อยากให้ขยะล้นเมืองเราจะต้องทำอย่างไรกันดี

“แยกขยะก่อนทิ้ง” เด็กๆ ตอบเป็นเสียงเดียวกัน

ที่บ้านใครแยกขยะบ้าง แล้วที่บ้านเด็กๆ มีวิธีการแยกขยะอย่างไร คุณครูแนะนำบัตรภาพประกอบคำถังขยะ.. ถังเขียว – ขยะย่อยสลาย ถังเหลือง – ขยะรีไซเคิล ถังน้ำเงิน – ขยะทั่วไป ถังแดง – ขยะอันตราย ถังขยะติดเชื้อ

.

เมื่อมีความรู้เรื่องการแยกขยะดีแล้วก็ถึงช่วงเวลาทดสอบความเข้าใจกันบ้าง

คุณครูสร้างสถานการณ์เสมือนจริง โอ้โห !! ทำไมขยะถึงได้เกลื่อนกลาดเต็มพื้นขนาดนี้ เมื่อเด็กๆ เดินไปเจอขยะที่อยู่ตามพื้นคุณครูจึงชักชวนเด็กๆ เก็บขยะ และลองแยกทิ้งลงถังให้ถูกต้องแม้เราจะเก็บแยกขยะแล้วแต่จำนวนขยะก็ไม่ได้ลดลง เราลองมาดูว่าขยะแบบไหนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บ้าง จากนั้นเด็กๆ ได้เดินชมนิทรรศการภาพสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อช่วยเติมไอเดียต่อยอดให้เด็กๆ ก่อนสรุปทบทวนถึงกิจกรรมในวันนี้และพูดคุยถึงคุณค่าของสิ่งของในการนำกลับมาใช้ใหม่ และฝากการบ้านให้เด็กๆ กลับไปชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเด็กๆสามารถนำสิ่งของรีไซเคิลมาประดิษฐ์อะไรได้บ้าง

.

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565