กิจกรรมวันเด็ก “อนุบาลอโรคยา”

ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเด็กๆ อนุบาลได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ฐานกิจกรรม “วันเด็ก” กับแนวคิดจัดกิจกรรมสุดเก๋ “อนุบาล อโรคยา ” เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการดูแลสุขภาพร่างกายทั้งของตนเองและคนในครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ของช่วงชั้นอนุบาลที่เริ่มต้นจากร่างกายของตนเอง การอยู่ร่วมกันด้วยความใส่ใจไปจนถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครองอาสาช่วงชั้นอนุบาลเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคย ทุกท่านได้มาร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างตั้งใจ ร่วมกันคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ ในแต่ละระดับชั้น รังสรรค์ให้พื้นที่ของช่วงชั้นอนุบาลเต็มไปด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆดังนี้

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

 • ฟอ ฟัน สะอาดจัง
 • ออกกำลังกาย
 • อโรคยา ตลาดพาเพลิน
 • ว่านหางจระเข้- สมุนไพรใกล้ตัว

ระดับชั้นอนุบาล 1

 • การดูแลช่องปาก
 • กินดี วิ่งเล่น นอนพอ
 • หนูชอบกินผัก
 • สถานีปลอดเชื้อ

ระดับชั้นอนุบาล 2

 • อาหารกับสุขภาพ
 • นวดเพลินตะวัน
 • บ้านรักฟัน
 • เชื้อโรคไม่ได้มีไว้ให้แบ่งปัน

ระดับชั้นอนุบาล 3

 • กินยาเป็นอาหาร หรือกินอาหารเป็นยา
 • สายโลหิต (เลือด)
 • ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ลูกประคบ

การได้ปลูกฝังให้เด็กๆได้เรียนรู้เข้าใจการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงคือปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งเสริมด้านสุขภาพกายให้เด็กๆ พร้อมเรียนรู้ ลดการเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ได้เมื่อเข้าสู่ช่วงชั้นประถม … สายตาที่จับจอง ครุ่นคิด สนใจใคร่รู้ และการตั้งคำถามของเด็กๆ ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะที่เด็กส่งกลับมาให้คุณพ่อ คุณแม่ คือกำลังใจที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้ปกครองอาสาที่สละเวลา ตั้งใจทุ่มเทในการเตรียมกิจกรรม แบ่งเวลาส่วนตนมาทำงานเพื่อเด็กๆ หลายๆ ท่านได้มาจัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรก มีทั้งความตื่นเต้น ประหม่า แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงฐานกิจกรรมกับลูกๆ ก็เห็นได้ชัดถึงความเป็นมืออาชีพ สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างลื่นไหล เด็กๆพร้อมรับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ร่วมลงใจ ลงแรง ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งมอบความรู้และทักษะต่างๆให้กับเด็กๆ ทุกคน

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567