กิจกรรมค่าย Survival Camp ฝึกเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขัน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน ที่ผ่านมา ช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม Survival Camp สำหรับนักเรียนระดับชั้น 7 – 9 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของเด็กๆ ทุกคน โดยในกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน

  • การเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และเรียนรู้การดับเพลิงในรูปแบบต่างๆ สาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแบบถังแรงดันต่ำ ภายในบรรจุน้ำและโฟม ฝึกปฏิบัติเอาตัวรอดจากห้องที่มีกลุ่มควันหนาแน่น
  • การเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์กราดยิง หรือเหตุการณ์ที่ผู้ร้ายมีอาวุธปืน ฝึกการสังเกตสถานการณ์ ลักษณะบุคคลต้องสงสัย และการขอความช่วยเหลือ (LCAN) ฝึกปฏิบัติการหนีและการหลบซ่อนในสถานการณ์จำลอง
  • การเอาชีวิตรอดขณะที่อยู่ในน้ำลึก และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ฝึกการเคลื่อนที่ในน้ำ การลอยตัวในน้ำด้วยท่าต่างๆ ฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ด้วยอุปกรณ์ เช่น แผ่นไม้ หรือ เชือก
  • การปฐมพยาบาลรูปแบบต่างๆ ทั้งเพื่อรักษาอาการเบื้องต้น และเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นฝึกการดามเมื่อการหักของกระดูกส่วนต่างๆ และการทำแผลที่ถูกวิธีฝึกการช่วยเหลือชีวิตเมื่อเจออาการอาหารติดคอ

นอกจากภาคทฤษฎีที่เด็กๆ จะได้รับการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมีภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลองที่ช่วยให้นักเรียน ทุกคนฝึกฝนเตรียมตัวเพื่อรับมือในยามฉุกเฉินได้ โดยวิทยากรในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีม รพ.ราชพิพัฒน์ และ บจก.ชิลด์ไฟร์ เซฟตี้ เซ็นเตอร์ โดยอ.ธภัทร ทองธรรมชาติ และคณะ

จากการได้ร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ พบว่านักเรียนได้รับความสนุก ตื่นเต้น แต่ในขณะเดียวกันก็จริงจังกับการเรียนรู้เพื่อฝึกการเอาชีวิตรอดใสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป นอกจากการฝึกเพื่อช่วยเหลือตนเอง ยังสามารถนำความรู้ไปบอกต่อ หรือช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่มาร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมแก่นักเรียนของเราค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566