การเรียนรู้น้องเตรียมอนุบาล (new normal)

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัว

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัว
สำหรับน้องเล็กเตรียมอนุบาล
ที่ใครๆ ก็อาจเป็นห่วงว่า …
หนูจะดูแลตัวเองได้ดีไหม
เมื่อต้องมาโรงเรียน

ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้
ที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
จะร้อนไหม .. จะหายใจสะดวกไหมนะ

หลายกิจกรรมต่อเนื่องที่เด็กๆได้ทำ ยืนยันได้ว่า “หนูดูแลตัวเองได้”

สวมหน้ากากอนามัย เล่นกันห่างๆ ล้างมือบ่อยๆ ปลอดภัยจากโควิด – 19 นะคะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564