การออกแบบเครื่องประดับ ม.ปลาย

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่เวทีประกวด “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลการพิจารณาในรอบแรกนี้พี่มัธยม ชั้น 12 ผ่านเข้ารอบโครงการดังกล่าว ในกลุ่มการท่องเที่ยว ก่อนเข้าร่วมนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อชิงรางวัลในรอบต่อไป โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ประกอบด้วย

  • นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากอัตลักษณ์วัดไทยที่ผสมผสานแนวคิดทางการออกแบบแนเรทีฟ
    และคิเนติกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง โดย น.ส.อรุชา เมฆานนท์ (มุก) ชั้น 12
  • นวัตกรรมการออกแบบเครื่องประดับจากอัตลักษณ์ฆ้องวงใหญ่ที่ผสมผสานแนวคิดมินิมอลลิสต์และแนวคิดดีคอนสตรักชันเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวไทย โดย น.ส.ปุณยวีร์ เริ่มหิรัญวงศ์ (แพร) ชั้น 12

ไอเดียในการออกแบบ

มุกเล่าว่า “ หนูทำประตูที่สามารถเปิดไปเจออีกด้านหนึ่งซึ่งได้แนวคิดมาจากประตูวัดเพื่อสะท้อนการท่องเที่ยวในเมืองรอง (จังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนท่องเที่ยว) ที่ยังกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง จึงทำเป็นจึ้ห้อยคอที่สื่อความหมายในตัวเองเป็นประตูที่เปิดออกมาและหมุนได้โดยจะมีลวดลายทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งสะท้อนความงามการท่องเที่ยวในเมืองหลักที่คนเห็นกันทั่วไปอยู่แล้ว ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นความงามที่รอคอยให้คนเปิดประตูมาค้นพบ ดอกไม้แทนความงามที่พร้อมผลิออกมารอคอยให้คนมาเห็นค่ะ ”

ขณะที่แพรเลือก “ฆ้องวงใหญ่” เป็นไฮท์ไลท์ให้ชิ้นงานของตัวเอง “ เริ่มแรกเราต้องหาความเป็นไทยจึงนึกถึงดนตรีไทยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ทั้งยังไม่มีใครที่ออกแบบชิ้นงานลักษณะนี้มาก่อน จึงคิดที่จะนำฆ้องวงใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักมาออกแบบเป็นเครื่องประดับสวยๆ ที่สามารถถอดได้ 4 ชิ้น และประกอบเป็นเครื่องประดับได้หลายแบบทั้งสร้อยคอ ต่างหู และกำไรค่ะ ”

จากไอเดียสู่การร่างแบบผ่านโปรแกรมขึ้นรูป และต้องทำชิ้นงานจริงเพื่อนำเสนอที่ต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เมื่อถามถึงความยากของการออกแบบ มุกเล่าว่าการออกแบบ 3D ให้เหมือนกับที่อยากได้ค่อนข้างยากเพราะบางครั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีข้อจำกัดไม่สามารถทำในสิ่งที่อยากได้ทุกอย่าง จึงต้องปรับบางส่วนให้เข้ากับโปรแกรมด้วย ขณะที่แพรทำและลบทิ้งหลายรอบกว่าจะได้ชิ้นงานที่พอใจ ความยากอยู่ที่การกะประมาณขนาดของชิ้นงานที่ต้องค่อยๆ ใช้ไม้บรรทัดวัดไปทีละนิด อย่างไรก็ตามการเรียนรู้โปรแกรมและฝึกฝนทำบ่อย ๆ ตั้งแต่ช่วงต้นปีการศึกษาต่อเนื่องมาถึงภาคเรียนนี้ช่วยให้ทั้งคู่ใช้งานโปรแกรมได้อย่างคล่องมือ

ในปีการศึกษานี้ฝ่ายมัธยมจัดการเรียนการสอน การออกแบบเครื่องประดับในหน่วยวิชาการงานอาชีพที่ทำความร่วมมือกับสถาบัน College of Creative Industry Srinakrarinwirot University Creative (CCI) โดยมีแนวคิดสร้างวิชาการงานฯ สร้างสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ นักเรียนคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และสร้างคุณค่า

โดยอาจารย์ผู้สอนคือ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ ช่วยจัดหาเวทีประกวด ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับมุกและแพรในทุกๆ ด้าน ทั้งการเขียนแนวคิด ให้คำปรึกษาเรื่องกระบวนการวิจัยกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงาน ที่เริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูล ออกแบบ ทดลองทำชิ้นงานจริง รวมทั้งการปรับรูปแบบของชิ้นงานให้มีความหลากหลาย

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.พสุ เรืองปัญญาโรจน์ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้กับนักเรียนนะคะ เป็นกำลังใจให้มุกและแพรทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันรอบถัดไปสามารถพิชิตรางวัลได้สำเร็จค่ะ

ติดตามรายละเอียดผู้ได้รับรางวัลเพิ่มเติมที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=182

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563