การพัฒนาครูน้องใหม่ ให้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง

การพัฒนาครูน้องใหม่ ให้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง บนฐานของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพและการศึกษาบทเรียนร่วมกัน

ทุกวันนี้ นักเรียนอยากรู้อะไรก็ Google ก็ได้ แต่ทำไมนักเรียนยังต้องมาโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีอะไรมากกว่าที่คิด เด็กมีกู-เกิ้ล แต่โรงเรียนมีเพื่อและมีครู และเป้นที่ยอมรับกันว่า ไม่มีใครต้องการทำงานเก่งที่เข้าวงวไหน วงนั้นก็แตกกระเจิง แต่โลกต้องการคนที่ทำงานเป็น พร้อมกับทำงานกับคนอื่นได้ และทุกคนต้องการอยู่กับคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน