การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฐาน 3D

ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญมากในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ หรือภาพ 3D ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ อนิเมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ฐาน 3D จึงเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนมัธยมต้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก วิทยากรโดย Mr.Brian Berletic จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ความรู้ . ในหลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งหมด 8 ครั้ง (6 ครั้งในคาบการงานที่โรงเรียน และ 2 ครั้ง เรียนรู้การ print ชิ้นงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างรูปทรงต่างๆ เครื่องมือของโปรแกรม “SketchUp” หลักการสเก็ตช์ทัศนียภาพ สัดส่วนโครงสร้างกล่องและแสง – เงา การลงสี และสุดท้ายนักเรียนจะต้องสเก็ตช์แรงบันดาลใจของตนเองสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์

ความรู้ 3D ยังสามารถนำไปต่อยอดในการทำชิ้นงานในรายวิชา หรือการทำโครงงาน PBL ได้รวมไปถึงการใช้ความรู้ไปสู่การเรียน Advance Business ในระดับม.ปลายด้วย

ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณครูอินทิพร สดากร (ครูอิน) คุณครูดูแลกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี