กล้วย…กล้วย

“เด็กๆ รู้จักกล้วยอะไรบ้าง” … กล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง กล้วยหักมุก

“กล้วยดิบและกล้วยสุก เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างคะ”

คุณครูตั้งคำถามชวนคิดก่อนเริ่มการเรียนรู้เรื่อง “กล้วย”

ในคาบเรียนนี้เด็กๆ ชั้น อ.2 ได้สำรวจ สัมผัส สังเกต วาดภาพ เรียนรู้การเจริญเติบโต และส่วนประกอบต่างๆของกล้วย ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบตอง ปลี ผล หวี เครือ กาบ หยวกกล้วย หน่อกล้วย ก้านกล้วย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนผ่านการฟังนิทาน และได้เดินชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย โดยเปิดโอกาสให้เด็กๆ เลือกหยิบผลิตภัณฑ์ที่สนใจมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ ก่อนเข้าร่วมฐานกิจกรรมสนุกๆ

ฐานที่ 1 : จักสานจานรองแก้ว

ฐานที่ 2 : สมูทตี้กล้วย

ออกแบบสูตรเครื่องดื่มจากกล้วย แล้ววาดสัญลักษณ์แทนปริมาณส่วนผสมที่ตนเองวางแผน

ฐานที่ 3 : ขนมกล้วยกระทงน้อย

คุณครูพูดคุยถึงวิธีการทำขนมกล้วยก่อนให้เด็กๆ ออกแบบสูตรขนมกล้วยของตนเอง

ฐานที่ 4 : ของเล่นกล้วย…กล้วย

จัดบรรยากาศโดยมีทั้งของเล่นจริง และรูปภาพที่ทำจากส่วนประกอบของต้นกล้วยให้เด็กๆ เดินชม และชวนคิดว่า “จะใช้ส่วนประกอบของต้นกล้วยทำอะไร ทำด้วยวิธีใด ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง” ก่อนเด็กๆ จะลงมือทำของเล่นจากส่วนประกอบต้นกล้วยด้วยตนเอง

จากเรื่อง กล้วย..กล้วย เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะหลากหลาย และคุณประโยชน์มากมายจากส่วนต่างๆของกล้วย

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563