กรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562

 เมื่อ 11 มิถุนายน 2562  คุณครูภูริทัต  ชัยวัฒนกุล (ครูภู) รองหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562 โดยมีหน้าที่ตรวจ และประเมินคุณภาพผลงานวิจัยของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการ เพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562 

“ครูภู” ในฐานะตัวแทนของโรงเรียนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาทีมครูมัธยม และร่วมทำงานวิจัยในชั้นเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้รับจากงานวิจัยช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนครูที่ก้าวอยู่บนเส้นทางสายนี้ด้วยกัน  กระทั่งนำไปสู่การนำเสนองานวิจัยบนเวทีนานาชาติใน งาน WALS: World Association of Lesson Studies ที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อเร็วๆ นี้ด้วย  

“รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภาในปีนี้ ผมรับหน้าที่ตรวจประเมินงานวิจัยของผู้บริหารการศึกษาร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่าน ในกลุ่มย่อย เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่างๆในกระบวนการวิจัย ผมเชื่อว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความสามารถในการวิจัย จะช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อโรงเรียน ครู และนักเรียนโดยตรง และยังเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนอื่นที่จะนำไปปรับใช้ด้วยครับ รวมถึงได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิช่วยทำให้ผมเห็นจุดที่ตัวเองต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วย”

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562