ตรวจมะเร็งเต้านมกับมูลนิธิถันยรักษ์

ตรวจมะเร็งเต้านม กับมูลนิธิถันยรักษ์ (สำหรับหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป) ค่าบริการตรวจ ท่านละ 2,300 บาท ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ข้างอาคารมัธยม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการกลาง โรงเรียนเพลินพัฒนา โทร 02-885-2670 ต่อ 504 (ครูปอ) Author by DMDT

[ประชุมวิชาการ] ตอนที่ 1 เมื่อสงสัยว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ

ขอเชิญ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 เรื่อง เมื่อสงสัยว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ: บทบาทของครูในการสื่อสารกับผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 สนใจลงทะเบียนผ่าน Link: https://nicfd-member.mahidol.ac.th/course/detail/192 หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ✌️ 🙌 โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมโทร 097-021-3737 Admin KIMMY Author by DMDT

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2567

ด้วยช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2567 โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นักเรียน ครูและ บุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 7.30 - 8.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์จำนวน 9 รูป   Author by DMDT