Loading Events

« All Events

วันทำบุญโรงเรียน ครบรอบ 21 ปี

May 9

“ก้าว… พอ… ดี” คือพอดีพอเหมาะ เพื่อการเพาะเมล็ดพันธุ์ เคารพกันแม้แตกต่าง สร้างความกล้าทำ กล้าคิด สู่ผลสัมฤทธิ์ต่างสีสัน หนึ่งหมั่นรักเรียนเขียนอ่าน หนึ่งก่อด้านความดีงาม หนึ่งวินัยตามวัยดี หนึ่งสุขีสบายใจ หนึ่งอิสระไซร้จิงแจง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกภายใน ให้รุ่มรวยงอกงาม เรียบร้อยตามประสงค์ ดำรงปณิธานท่านว่า เป็นร่องรอยอย่าเสื่อมสิ้น สืบสานถิ่นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

20 ปีเพลินพัฒนา 9 พ.ค. 2566